Disclaimer

Disclaimer voor www.novusventus.shop / www.delipasta.nl / www.deli-bites.nl

Novus Ventus International BV (Handelsregister Nederland: 70736294), hierna te noemen NVI BV, verleent u hierbij toegang tot www.novusventus.shop / www.delipasta.nl / www.deli-bites.nl (“de Website”) en nodigt u uit om onze aangeboden goederen (en diensten) te kopen. NVI BV behoudt zich het recht voor om de inhoud of elementen op de website te wijzigen of te verwijderen, zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Beperkte aansprakelijkheid
NVI BV maximaliseert haar inspanningen om de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. De materialen op de Website worden aangeboden met enige garantie of aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid. Deze materialen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving van NVI BV worden gewijzigd. Met name met betrekking tot prijzen en andere informatie over producten op de Website zijn wij niet betrouwbaar voor evidente programmeerfouten of typefouten. U kunt op grond van dergelijke fouten niet beweren een overeenkomst met NVI BV te zijn aangegaan. NVIBV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door hyperlinks naar websites of diensten van derden op de Website.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom op deze materialen berusten bij NVI BV. ) of anderszins deze materialen te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NVI BV, behoudens eventuele afwijkingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht), tenzij anders aangegeven voor specifieke materialen.

Overig
Deze disclaimer kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.