Privacyverklaring

Privacyverklaring van Novus Ventus International BV

27 februari 2020

Tijdens de verwerking van persoonsgegevens werkt Novus Ventus International BV conform de eisen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat we: onze doeleinden duidelijk specificeren voordat we persoonsgegevens verwerken, door gebruik te maken van deze privacyverklaring; onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; eerst om expliciete toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat vragen wij ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons berusten respecteren.

Novus Ventus International BV is de verantwoordelijke voor alle gegevensverwerkingen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden binnen onze webshop Novusventus.shop/deli-pasta.nl/deli-bites.nl. Wij raden u aan deze aandachtig te lezen. Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens, vindt u de contactgegevens van Novus Ventus International BV aan het einde van deze privacyverklaring.

Contactformulier
U kunt ons contactformulier gebruiken om vragen te stellen of een verzoek te doen. Hiervoor gebruiken wij uw bericht dat u aan ons wilt sturen, telefoonnummer, e-mailadres en NAW-gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig vanwege onze overeenkomst met u. We bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Op deze manier kunnen we gemakkelijk toegang krijgen tot de informatie voor het geval u de volgende vragen heeft en onze klantenservice trainen om nog meer te verbeteren.

Afhandeling van uw bestelling
Bij het afhandelen van uw bestelling gebruiken wij uw persoonsgegevens. Wij kunnen uw gegevens delen met de bezorgdienst om uw bestelling te laten bezorgen. We kunnen ook informatie over uw betaling verkrijgen van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken we uw telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens en NAW-gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig vanwege onze overeenkomst met u. We bewaren deze informatie tot een jaar nadat je bestelling is afgerond. Bepaalde soorten persoonsgegevens worden langer bewaard in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Promotie

Buiten de advertenties op de website kunnen wij u informeren over nieuwe producten of diensten:

- per email
- via sociale media
- per telefoon

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze promotionele communicatie. Elke e-mail bevat een opzeglink. Op social media kun je ons blokkeren of gebruik maken van de opzegmogelijkheid. U kunt ons ook informeren wanneer wij u bellen.

Locatiegegevens
Indien nodig kunnen wij uw locatiegegevens (GPS) verzamelen. Als dat het geval is, wordt u vooraf om toestemming gevraagd. Deze locatiegegevens en andere gegevens kunnen ook worden opgeslagen en verwerkt door de aanbieder van de navigatie-/kaartsoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door , bijvoorbeeld Google of Apple zelf. We hebben geen controle over hun acties. Wij raden u aan de geldende privacyverklaring van de betreffende aanbieder te lezen.


Verstrekken van gegevens aan derden
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om bovengenoemde diensten te leveren, verstrekken wij uw persoonsgegevens in geen geval aan andere bedrijven of organisaties, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld wanneer de politie toegang eist op persoonsgegevens bij een vermoeden van een misdrijf). Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons worden door de aanbieders van deze diensten gebruikt om uw persoonsgegevens te verzamelen.

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webshop Google Analytics Wij gebruiken Google Analytics om bezoekers op onze website bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. We hebben de gegevensverwerkingsovereenkomst van Google geaccepteerd. We geven Google toestemming om informatie verkregen door Analytics te gebruiken voor andere Google-diensten, en we anonimiseren de IP-adressen niet.

Beveiliging
We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens te verminderen. Wij nemen verantwoordelijkheid in de beveiliging van uw persoonsgegevens. We vernieuwen onze beveiligingsmaatregelen om een veilige opslag van persoonlijke gegevens te garanderen en om bij te houden wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring aan te passen. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Inzage en wijziging van uw gegevens

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen.

U heeft de volgende rechten:
- Recht op inzage: u heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt;
- Recht op rectificatie: u heeft het recht om eventuele persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt te corrigeren als deze gegevens (gedeeltelijk) onjuist zijn;
- Klachtrecht: u heeft het recht om een ​​klacht in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, of tegen direct marketing;
- Recht om te worden vergeten: u kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt te verwijderen;
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien technisch mogelijk heeft u het recht om te vragen uw verwerkte persoonsgegevens aan een derde partij over te dragen;
- Recht op beperking van de verwerking: u kunt bij ons een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken. Bovendien kunnen we u vragen om u te identificeren met een geldig identiteitsbewijs, om te bevestigen dat het uw persoonlijke gegevens zijn. Dan is het belangrijk dat u uw burgerservicenummer en foto verbergt. Meestal reageren wij binnen 30 dagen op uw verzoek. Deze termijn kan worden verlengd als blijkt dat het verzoek complex is of aan een bepaald recht gebonden is. U wordt geïnformeerd over een eventuele verlenging van deze termijn.

Klachten
Als u een klacht wilt indienen over ons gebruik van persoonsgegevens, stuur dan een e-mail met de details van uw klacht naar trading@novusventus.nl. We zullen elke klacht die we ontvangen onderzoeken en beantwoorden.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact details
Novus Ventus International BV
Monsterseweg 5
2691JA ‘s-Gravenzande, Nederland
trading@novusventus.nl
+31 (0)6-33561161

eo.